بسم‌الله الرحمن الرحیم 

سلام 

دلم پر از نیاز بندگی توست 

تنهایم مگذار در دالانی که نیازش گرچه پر از بی نیازیست ولی 

تاب و توان بنده را آب می کند. 

اللهم‌صل‌علی‌محمد‌وآل‌محمد‌وعجل‌فرجهم 

اللهم‌صل‌علی‌فاطمه‌وابیها‌و‌بعلها‌و‌بنیها‌و‌سرالمستودع‌فیها‌بعددمااحاط‌به‌علمک 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 5:48  توسط م.  | 

 

واژه ها آنقدر نا مفهومند که من  

زبان نگاهم را نمی فهمم  

ولی توچه آرامی  

درون جناتً تجری من تحت الانهار آن ...

 اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها سرالمستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

 

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم مرداد 1393ساعت 18:58  توسط م.  | 

حس سنگی ام که چکه می کند . 

(حس سنگی ام چکه می کند یک شعر با شعور متفاوت احساس دونفره ی ماست )

از مرده سنگین غسال خانه گرفته بگیر

تا سنگی که بغض و دلش به جای خود است

حس سنگی ام چکه می کند

 

پ.ن : 

خدا من بغض نشکستم .

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها وبنیها و سرالمستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

 

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم مرداد 1393ساعت 23:20  توسط م.  | 

 

تابستان بهانه است

عرق شرم !

تب بی تابی !

برای حضور حضرت توست خدا ا ا ا

 

به نام خودت ...

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة و ابی ها و بعل ها و بنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک .

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم تیر 1393ساعت 1:1  توسط م.  | 

خدایا باز سازی عتبات عالیات را شروع کن

این سینه قرار بود جایگاه اختصاصی حب آل الله باشد

 

اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم

اللهم صلی علی فاطمة و ابیها و امها بعلها وبنیها وسرالمستودع فیها بعدد وا احاط به علمک

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1392ساعت 2:30  توسط م.  | 

گاهی دلم می خواهد سر به زیر سربه زیر شوم

ولی به هوای تو  سربه هوایی میکنم ...

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة وابیها و امها و بعلها و بنیها وسرالمستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1392ساعت 2:56  توسط م.  | 

 

چشم هایم را به دنیا میبندم

هرگز نمی خواهم از هوس به تو بنگرم

وقتی در تمام نگاه من هستیو

من خودت را نمی نگرم .

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة وابیها و امها و بعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم شهریور 1392ساعت 4:58  توسط م.  | 

تنهایی

همیشه تنها

در انتها ترین نقطه ای که من به آن امید زنده ام

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و امها وبعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 2:52  توسط م.  | 

میبندم دل به این واژه ها

تا دل از خویش پاره کنم

و تو دنبال لحظه ای هستی

که بند بند دلم پاره شود

پ.ن:

            آزادی همه ی خواست تو هم هست

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و امها وبعلها و بنیها و سرالمستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم شهریور 1392ساعت 2:44  توسط م.  | 

خدااااا

دل دل می کند

دستی که

دوست ندارد برای غیر تو بنویسد

 

اللهم صل علی محمد وآل محمد و عجل فرجهم

اللهم صل علی فاطمة و ابیها و امها و بنیها وسر ال مستودع فیها بعدد مااحاط به علمک

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم شهریور 1392ساعت 0:24  توسط م.  |